Năm Sinh DD/MM/YY > VietTel

10 Số 11 SốGiá tiền TổngMạng di dộngĐặt muaGiỏ hàng
10969.24.02.731,200,00042Đặt mua
20969.30.05.962,000,00047Đặt mua
301684190383520,00043Đặt mua
40975.14.01.841,600,00039Đặt mua
50974.09.03.841,300,00044Đặt mua
60972.13.01.821,600,00033Đặt mua
70967.06.07.721,000,00044Đặt mua
80963.29.06.892,000,00052Đặt mua
90967.19.06.931,700,00050Đặt mua
100967.14.03.981,700,00047Đặt mua
110987.06.10.952,000,00045Đặt mua
120985.04.02.962,000,00043Đặt mua
1309710610792,300,00040Đặt mua
140968.25.05.922,000,00046Đặt mua
1501634121190520,00028Đặt mua
1601629020486520,00038Đặt mua
170965.03.06.871,600,00044Đặt mua
180964.29.11.731,000,00042Đặt mua
190963.06.08.731,000,00042Đặt mua
2009642106631,800,00037Đặt mua
2101684190983520,00049Đặt mua
220969.28.05.831,700,00050Đặt mua
230963.03.05.931,800,00038Đặt mua
240988.01.07.942,000,00046Đặt mua
250968.29.07.982,000,00058Đặt mua
2601677051187560,00043Đặt mua
2701685220186560,00039Đặt mua
280963.21.10.981,700,00039Đặt mua
290972.11.07.931,700,00039Đặt mua
300978.17.05.911,700,00047Đặt mua
310973.23.04.921,700,00039Đặt mua
320988.13.06.922,000,00046Đặt mua
330978.28.01.921,700,00046Đặt mua
340964.21.02.941,400,00037Đặt mua
3501632200286520,00030Đặt mua
360984.04.11.961,800,00042Đặt mua
370969.25.11.982,000,00050Đặt mua
380983.23.02.962,000,00042Đặt mua
390969.06.08.922,000,00049Đặt mua
400965.12.02.981,700,00042Đặt mua
4101656121087560,00037Đặt mua
420977.21.08.741,000,00045Đặt mua
4301628270390560,00038Đặt mua
440966.12.11.952,000,00040Đặt mua
450971.11.05.931,700,00036Đặt mua
4601666120192560,00034Đặt mua
470961.05.06.931,700,00039Đặt mua
480961.10.11.971,700,00035Đặt mua
4909620401701,800,00029Đặt mua
500969.30.11.731,200,00039Đặt mua
510969.21.03.721,200,00039Đặt mua
520976.25.07.731,000,00046Đặt mua
530965.07.11.741,000,00040Đặt mua
540981.24.03.931,800,00039Đặt mua
550981.05.08.701,200,00038Đặt mua
560971.24.07.941,700,00043Đặt mua
5709870609712,000,00047Đặt mua
5809671301712,000,00035Đặt mua
590965.24.07.681,300,00047Đặt mua
600969.13.07.871,700,00050Đặt mua
610976.22.06.871,700,00047Đặt mua
6209712211952,300,00037Đặt mua
630962.04.10.891,700,00039Đặt mua
640976.13.02.831,600,00039Đặt mua
650984.17.05.892,000,00051Đặt mua
6609651705702,000,00040Đặt mua
6709651706702,000,00041Đặt mua
680972.28.11.841,600,00042Đặt mua
690974.14.03.821,300,00038Đặt mua
700985.17.01.821,700,00041Đặt mua
710967.03.07.811,600,00041Đặt mua
7209630906702,300,00040Đặt mua
730966.21.02.841,700,00038Đặt mua
740966.23.08.821,700,00044Đặt mua
7509692403902,300,00042Đặt mua
7609672004902,300,00037Đặt mua
770973.25.03.841,600,00041Đặt mua
7809670411712,500,00036Đặt mua
790962.11.03.751,000,00034Đặt mua
800967.02.06.841,600,00042Đặt mua
810972.23.09.851,600,00045Đặt mua
820964.16.06.821,300,00042Đặt mua
830969.27.05.892,100,00055Đặt mua
840974.20.02.781,000,00039Đặt mua
850963.04.02.931,700,00036Đặt mua
860983.09.03.821,700,00042Đặt mua
870967.15.10.961,700,00044Đặt mua
880962.19.03.721,000,00039Đặt mua
890969.29.02.751,200,00049Đặt mua
900964.03.10.721,000,00032Đặt mua
910969.29.04.731,200,00049Đặt mua
920976.27.11.731,000,00043Đặt mua
930972.07.08.761,000,00046Đặt mua
940978.19.04.751,000,00050Đặt mua
950973.21.07.801,600,00037Đặt mua
960973.20.09.851,600,00043Đặt mua
970966.12.09.972,000,00049Đặt mua
980974.28.04.751,000,00046Đặt mua
990962.10.02.981,700,00037Đặt mua
1000987.11.04.982,000,00047Đặt mua